Procedură penală. Partea generală. Ed. 3 | Mihail Udroiu

13579_7191_prd.jpgEditorul: ”Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură penală (NCPP) a atras după sine restructurarea logicii procesuale în cadrul noului model de proces penal. Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCPP, conține o prezentare suplă și accesibilă a noilor instituții procedurale din Partea generală a NCPP în scopul înțelegerii intenției legiuitorului, dar și a modului în care se vor aplica în practică noile dispoziții procedurale.

Despre Ediția 3
Această ediție aduce o nouă structurare și prezentare a informațiilor, aptă de a face lucrarea mult mai facil de parcurs. Fiecare capitol este însoțit de un sumar în care sunt evidențiate elementele ce urmează a fi analizate. Totodată, regăsim o restructurare a comentariilor, precum și noi explicații asupra instituțiilor de Procedură penală, Partea generală. De asemenea, sunt analizate toate soluțiile pronunțate în recurs în interesul legii, hotărâri preliminare și deciziile Curții Constituționale, precum și modificările introduse prin O.U.G. nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Din cuprins
evidențierea diferențelor dintre vechiul și NCPP
prezentare detaliată a modului în care se aplică în practică instituții precum: arestul la domiciliu, participarea autorizată la anumite activități, consultarea dosarului, atribuțiile judecătorului de drepturi și libertăți etc.
soluții jurisprudențiale ale instanței supreme și ale altor instanțe naționale
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCPP trebuie interpretate din perspectiva instanței de la Strasbourg
peste 100 de grile și răspunsuri

Puncte forte
una dintre cele mai performante cărți de Procedură penală, Partea generală în înțelegerea și aplicarea NCPP
informații complete pe fiecare temă de Procedură penală, Partea generală
conține modificările aduse prin O.U.G. nr. 18/2016
o nouă structurare și prezentare a informațiilor apte de a face lucrarea mult mai facil de parcurs
sumar pentru fiecare capitol în care sunt evidențiate în esență elemente ce urmează a fi analizate
restructurarea comentariilor referitoare la aplicarea legii penale în timp
peste 300 de noi comentarii ale instituțiilor de Procedură penală, Partea generală
analiza tuturor soluțiilor pronunțate în recurs în interesul legii și hotărâri preliminare până în mai 2016
analiza deciziilor Curții Constituționale.”