Executarea obligaţiilor prin mijloace indirecte | Daniel Ghiță

13603_7216_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea prezintă o abordare cu practică a unei materii care a beneficiat de statuări constante ale doctrinei şi ale jurisprudenţei, reuşind să surprindă specificul noilor reglementări cuprinse în Codul civil, Codul de procedură civilă sau în legi speciale şi să argumenteze opţiunea legiuitorului pentru anumite soluţii. Sunt fundamentate mecanismele juridice care acţionează pe planul executării obligaţiilor prin soluţii proprii ori prin argumente oferite de literatura juridică şi de practica instanţelor. Analiza acestor instrumente juridice se face integrat şi sistematic, atât pe planul dreptului material, în cadrul conturat de noul Cod civil, cât şi pe planul dreptului procesual, unde soluţiile legiuitorului noului Cod de procedură civilă sunt inovatoare.
Procedeul stabilirii unor sume de bani pe zi de întârziere pentru a-l determina pe creditor să execute personal o obligaţie a apărut ca o creaţie a jurisprudenţei, fiind rezultatul unei necesităţi practice de a asigura executarea unor obligaţii de a face şi s-a impus, treptat, prin fundamentarea teoretică de către doctrină şi prin consacrarea în domeniul unor legi speciale. Soluţiile noi ale legiuitorului sunt superioare celor din vechea reglementare, însă nu acoperă în totalitate unele critici privind eficienţa practică a instrumentelor oferite creditorului pentru a-l determina pe debitor să execute obligaţia asumată atunci când căile execuţionale clasice nu pot fi utilizate.

Viziunea autorului
Lucrarea încearcă să contureze specificul execuţional al unor categorii de obligaţii şi să identifice mijlocele indirecte adecvate pentru asigurarea executării acestora. Analiza integrează statuările doctrinare şi jurisprudenţiale pentru a justifica opţiunea legiuitorului pentru un astfel de mecanism indirect de executare, surprinzând, în acelaşi timp, eficienţa practică a unor mecanisme de constrângere indirectă şi sfera lor de aplicare.

Din cuprins
– conceptul de obligaţie
– efectele obligaţiilor
– executarea silită în natură a obligaţiilor
– executarea obligaţiilor de a da
– executarea obligaţiilor de a face
– executarea obligaţiilor de a nu face
– daunele cominatorii
– amenzile cominatorii
– penalităţile prevăzute de noul Cod de procedură civilă
– regimul juridic al mijloacelor indirecte de constrângere la executare

Puncte forte
– prezentarea principalelor modalităţi de executare a obligaţiilor
– analiza comparativă a categoriilor de obligaţii existente pe tărâm civil
– abordarea principalelor mijloace de executare a obligaţiilor din perspectivă civilă şi procesual civilă, cu referiri la dispoziţiile cuprinse în legi speciale
– integrarea soluţiilor oferite de jurisprudenţa instanţelor naţionale, precum şi a opiniilor doctrinare franceze
– structură clară, concisă, accesibilă
– ample referinţe bibliografice.”