Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Manual de seminar. Ed. 2 | Cristina Zamșa

13551_7168_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea se adresează studenţilor care parcurg disciplina Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor şi are ca obiectiv fixarea unor cunoştinţe elementare, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Fiecare temă tratată este structurată în trei secţiuni (scheme şi rezumate teoretice, speţe şi citate din literatura juridică română şi franceză, clasică şi contemporană), obţinându-se astfel un instrument util de lucru atât în timpul seminarelor, cât şi pentru pregătirea individuală.

Despre Ediţia 2
Această ediţie este regândită din perspectiva noilor Coduri, făcând trimitere la părţile relevante din vechile coduri. Pornind de la speţele şi testele grilă existente în ediţia anterioară, acestea au fost reformulate şi reinterpretate, pentru a corespunde noilor prevederi.

Din cuprins
– scheme şi rezumate teoretice
– speţe, ca principală modalitate de lucru în timpul seminarelor, conţinând o varietate de cazuri practice
– citate din literatura juridică română şi franceză, urmărind familiarizarea studenţilor cu opiniile juridice exprimate de-a lungul timpului în doctrina juridică română şi franceză,, clasică şi contemporană
– bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale şi reprezentative pentru tematica abordată

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.