Drept civil. Drepturile reale principale. Manual de seminar. Ed. 2 | Cristina Zamșa

13359_6998_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea se adresează studenţilor care parcurg disciplina Drept civil. Drepturile reale principale şi are ca obiectiv fixarea unor cunoştinţe elementare, atât sub aspect teoretic, cât şi practic. Fiecare temă tratată este structurată pe trei secţiuni (scheme şi rezumate teoretice, speţe şi citate din literatura juridică română şi franceză), obţinându-se astfel un instrument util de lucru atât în timpul seminarelor, cât şi pentru pregătirea individuală.

Din cuprins
– scheme şi rezumate teoretice
– speţe, ca principală modalitate de lucru în timpul seminarelor, conţinând o varietate de cazuri practice, unele extrase din jurisprudenţa naţională sau din jurisprudenţa CEDO
– citate din literatura juridică română şi franceză, urmărind familiarizarea studenţilor cu opiniile juridice exprimate de-a lungul timpului în doctrina juridică
– bibliografie aferentă ce are în vedere lucrări actuale şi reprezentative pentru tematica abordată

Puncte forte
– conţinut realizat şi structurat într-o manieră accesibilă şi aplicată
– tabele sintetice menite a facilita asimilarea cunoştinţelor
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar şi logic
– teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.