Soluționarea alternativă a litigiilor. Medierea conflictelor | Manuela Sîrbu, Diana Monica Croitoru-Anghel

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”In contextul reglementarilor la nivel european si national privind metodele alternative de solutionare a litigiilor si in conditiile in care aceste proceduri alternative prezinta o serie intreaga de avantaje fata de instantele de drept comun, este important sa cunoastem si sa aprofundam atat cadrul juridic al functionarii si aplicarii acestor metode, cat si mecanismul lor de functionare.

Lucrare Solutionarea alternativa a litigiilor. Medierea conflictelor se adreseaza in principal studentilor si masteranzilor facultatii de drept, dar si practicienilor si tuturor cetatenilor persoane fizice sau juridice, abordand problematica metodelor alternative de solutionare a litigiilor atat din perspectiva reglementarilor in vigoare, cat si din perspectiva aspectelor practice in aplicarea acestor metode.

Medierea, concilierea, negocierea, arbitrajul, expertiza etc. sunt cele mai cunoscute si utilizate metode alternative de solutionare a litigiilor. Lucrarea abordeaza in mod particular aspectele teoretice si practice ale institutiei medierii, avand in vedere atat reglementarile nationale, dar si Regulamentele si Directivele Europene.

De precizat faptul ca, la nivel european exista o preocupare constanta in vederea facilitarii accesului la metodele alternative de solutionare a conflictelor si promovarii solutionarii pe cale amiabila a disputelor prin folosirea medierii si prin asigurarea unui echilibru intre mediere si procedurile judiciare, in contextul accesului liber la justitie.”