Recuperarea creanțelor prin procedura insolvenței | Alexandru Dimitriu

13378_7010_prd.jpgEditorul: ”Actuala şi continua criză economică a scos în evidenţă, dacă mai era cazul, importanţa procedurilor de insolvenţă în economia românească. Procedura insolvenţei nu a beneficiat de o abordare complexă şi exhaustivă care să trateze această materie din perspectiva creditorilor, care sunt de cele mai multe ori în imposibilitatea de a-şi mai recupera creanţele sau, în cel mai bun caz, reuşesc să recupereze doar o parte din acestea.

Despre lucrare
Lucrarea vizează modalitatea de recuperare a creanţelor prin mecanismele prevăzute de Legea nr. 85/2014, tratând de o manieră exhaustivă drepturile şi mecanismele puse la îndemâna creditorilor de procedura insolvenţei, în vederea recuperării cât mai eficiente a creanţelor.

Din cuprins
– garanţiile în procedura insolvenţei
– conţinutul planului de reorganizare şi modalităţile de reorganizare
– modificarea actului constitutiv
– modalităţi de reorganizare specifice dreptului societar
– falimentul
– aplicarea aspectelor de noutate din materia ipotecii reglementate de Codul civil în procedura insolvenţei
– modalităţi de reorganizare specifice dreptului societar
– acţiunea în anularea actelor frauduloase ale debitorului
– acţiunea în atragerea răspunderii
– cazurile în care se poate dispune închiderea procedurii

Puncte forte
– abordare sistematică a noii legislaţii în materie, cu trimiteri frecvente la jurisprudenţa instanţelor de judecată
– analiza modului în care pot fi recuperate creanţele prin procedura insolvenţei prin punctarea unor veritabile soluţii la problemele pe care le implică în anumite situaţii identificarea strategiilor corespunzătoare
– un adevărat examen jurisprudenţial în materia insolvenţei, cuprinzând analiza cauzelor soluţionate de către instanţele naţionale, pronunţate pe parcursul a 20 de ani
– ghid pus la îndemâna creditorilor procedurilor de insolvenţă, prin nuanţarea tuturor mecanismelor procesuale puse la îndemâna acestora în vederea materializării, într-o măsură cât mai mare, a creanţelor
– sunt evidenţiate avantajele incontestabile pe care le are procedura reorganizării pentru creditori, cu o privire specială asupra efectelor pe care le produce un plan de reorganizare confirmat şi asupra reorganizării judiciare în modalităţi specifice dreptului societar, precum fuziunea şi divizarea
– index alfabetic detaliat
– ample referinţe bibliografice.

Pentru a cumpăra această carte, click aici.