Codul de procedură civilă. Comentarii și explicații | Gheorghe Piperea, Cătălin Antonache, Petre Piperea, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Mirela Piperea, Alexandru Rățoi

Editorul: “Lucrarea își propune să ofere un instrument eminamente practic, destinat practicienilor dreptului procesual civil. Aplicarea în timp a normelor procesual civile impune menținerea și completarea comentariilor ce vizau forma anterioară a normelor de drept procesual civil, precum și analiza detaliată a modificărilor aduse prin Legea nr. 310/2018.

Sunt scoase în evidență Deciziile privind excepțiile de neconstituționalitate, Hotărârile preliminare și Recursurile în interesul legii pronunțate și, totodată, acolo unde practica judiciară o permite, sunt rezumate decizii de speță menite a explicita modalitatea de interpretare a textelor de lege (peste 1500 de decizii rezumate, întemeiate pe prevederile Codului de procedură civilă intrat în vigoare pe 15 februarie 2013)

Aceasta are, în același timp, natura unui ghid, a unei introduceri, pentru specialiștii în alte ramuri de drept, în vreme ce studenților și justițiabililor le oferă o familiarizare a acestora cu domeniul, deopotrivă vast și dinamic, al dreptului procesual civil.

Autorii reușesc prin comentariile care însoțesc textul de lege și jurisprudența relevantă, cu simț juridic responsabil și bine dozat, să ofere soluții concrete provocărilor generate de aplicarea normelor procesual-civile, atât în litigiile de drept comun, cât și în cele ce impun aplicarea unor reguli speciale.

Din cuprins

  • analiza articolelor din Codul de procedură civilă, așa cum au fost ele modificate și prin Legea nr. 310/2018
  • index tematic detaliat
  • corelații legislative atât cu legislația în vigoare, cât și cu Codurile anterioare
  • ample referințe bibliografice
  • jurisprudență națională și europeană, minute de practică neunitară

Puncte forte

  • propunerea de soluții practice pentru rezolvarea problemelor semnalate
  • identificarea potențialelor controverse, încercând să anticipeze răspunsurile potrivite
  • stil redacțional precis prin recursul permanent la realitatea practică
  • peste 1500 de decizii rezumate.”

Colectivul de autori

Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea – Fondator al SCA „Piperea & Asociații” și personalitate de renume a domeniului juridic românesc.

Cătălin Antonache – Partener fondator al SCA „Piperea & Asociații”, este avocat în Baroul București din anul 2002.

Petre Piperea – Partener fondator al SCA „Piperea & Asociații”, este avocat în Baroul București din anul 2001.

Dr. Alexandru Dimitriu – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2007.

Irina Sorescu – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2002.

Mirela Piperea – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2005.

Drd. Alexandru Rățoi – Partener în cadrul SCA „Piperea & Asociații” este avocat în Baroul București din anul 2009.