Regimul contractelor de concesiune | Alexandru-Sorin Ciobanu

Copyright by UJMAG.ro

Editorul: ”Problema concesiunilor a revenit, in forta, in actualitatea juridica europeana, odata cu adoptarea si publicarea, in cursul anului 2014, a pachetului normativ cuprinzand noile directive privind achizitiile publice „clasice” si achizitiile efectuate de entitatile din sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale (Directiva 2014/24/UE, respectiv Directiva 2014/25/UE), la care se adauga, in premiera, prima reglementare distincta in materia concesiunilor de lucrari publice si servicii (Directiva 2014/23/UE).

Ca atare, apreciem ca fiind utila, la acest moment, realizarea unei lucrari care sa prezinte atat regimul actual al concesiunilor in dreptul Uniunii Europene (guvernat, in principal, de mai vechea Directiva 2004/18/CEE si de principiile TFUE), dar si noile solutii pe care le impune Directiva 2014/23/UE, inclusiv corelatia cu parteneriatul public-privat.

In egala masura, vom prezenta legislatia din Romania aplicabila atat concesiunilor de lucrari si servicii (astfel cum a fost gandita la nivelul anului 2006, in scopul de a transpune directivele din 2004 si directivele „remedii” din 1989 si 1992), cat si concesiunilor de bunuri proprietate publica, cu mentiunea ca actele normative (primare sau secundare) in vigoare la acest moment urmeaza sa fie supuse, pana cel mai tarziu la 18 aprilie 2016, unui amplu proces de reformare.”