Dimensiunea criminologică a criminalității din cyberspațiu | Adrian Cristian Moise

13383_7014_prd.jpgEditorul: ”Criminalitatea în cyberspaţiu (cybercrime) a devenit o problemă globală care afectează toate ţările din lume. Criminalitatea în cyberspaţiu reprezintă un termen vast şi generic care se referă la infracţiunile comise utilizând computerele şi reţeaua Internet. Criminologia, care este o ştiinţă cu individualitate proprie, destinată studierii cauzelor, stării şi dinamicii fenomenului infracţional, a criminalului, în scopul perfecţionării actului de justiţie, a politicii de apărare socială împotriva crimei şi de prevenire a acesteia, poate fi privită şi ca o dimensiune a criminalităţii din cyberspaţiu.

Despre lucrare
Lucrarea propune lansarea unei dezbateri cât mai largi asupra analizei criminologice a criminalităţii din cyberspaţiu pentru a contribui la îmbunătăţirea abordării interdisciplinare a problemei, din punctul de vedere al criminologiei, dreptului penal, criminalisticii, sociologiei şi al psihologiei.

Recomandarea specialiştilor
Contribuţia originală pe care lucrarea o aduce în domeniul temei cercetate este semnificativă, autorul reuşind să prezinte şi să analizeze în mod unitar la un înalt nivel ştiinţific principalele probleme referitoare la cercetarea criminologică a criminalităţii din cyberspaţiu: impactul social al Internetului, conceptul de criminologie în cyberspaţiu, teoriile explicative ale cauzalităţii fenomenului criminalităţii în cyberspaţiu, perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniul criminalităţii informatice privită ca o reacţie socială împotriva acestui fenomen, prezentarea şi analiza unor tipologii de infractori cibernetici şi a unor categorii de victime din cyberspaţiu şi prezentarea unor măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice.
Profesor universitar emerit doctor Emilian Stancu

Din cuprins
– cybersecuritatea şi drepturile omului
– teorii explicative ale societăţii informaţionale .
– conceptul de criminologie în cyberspaţiu
– legislaţia penală naţională şi europeană în domeniul criminalităţii din cyberspaţiu
– analiza şi comentariul unui set de decizii ale instanţelor române, dar şi europene incidente în materie
– profilul criminalului în cyberspaţiu
– victima în cyberspaţiu
– metode ştiinţifice generale de elaborare a profilului infractorului
– profilul hackerului în cyberspaţiu
– victimizarea copiilor în mediul online
– pornografia infantilă prin intermediul Internetului
– cyberstalking-ul
– cyberwarfare-ul

Puncte forte
– analizarea normelor juridice ale infracţiunilor informatice în raport cu normele europene
– analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât şi de drept internaţional
– ample referinţe bibliografice.”