Dimensiunea criminologică a criminalității din cyberspațiu | Adrian Cristian Moise

Editorul: “Criminalitatea din cyberspațiu (cybercrime) a devenit o problemă globală care afectează toate țările lumii. Criminalitatea din cyberspațiu reprezintă un termen vast și generic care se referă la comportamentele ilicite, comise prin intermediul computerelor și rețelei de internet și care sunt incriminate ca și infracțiuni. Criminologia este o știință cu individualitate proprie, destinată studierii cauzelor, stării și dinamicii fenomenului infracțional, a criminalului, în scopul perfecționării actului de justiție, a politicii de apărare socială împotriva crimei și prevenirea acesteia. Criminologia în cyberspațiu este știința care se ocupă cu studiul etiologiei infracțiunilor care se săvârșesc în spațiul virtual și efectele acestor infracțiuni în spațiul fizic. Spațiul virtual (cyberspațiul) poate fi definit printr-o serie de elemente care îi conferă caracteristicile unui spațiu cu mai multe dimensiuni (dimensiunea informațională, dimensiunea legală, dimensiunea infracțională, dimensiunea psihologică și dimensiunea socială)

Despre lucrare

Lucrarea vine în completarea primei ediții și propune lansarea unei dezbateri cât mai ample asupra analizei criminologice a criminalității din spațiul virtual pentru a contribui la îmbunătățirea abordării interdisciplinare a problemei, din punctul de vedere al criminologiei, dreptului penal, criminalisticii, sociologiei și al psihologiei.

Ca elemente de noutate, se introduc și se analizează pe larg noțiuni noi, referitoare la infractorii și victimele din cyberspațiu, cum ar fi cyberbullying-ul ca si formă de hărțuire în mediul online comisă de/împotriva minorilor, cyberlaundering-ul (spălarea de bani prin intermediul computerelor și a rețelei Internet), cyberwarefare-ul (războiul cibernetic) care se referă la conflictul bazat pe rețeaua internet și care implică efectuarea unor atacuri motivate politic asupra informației și a sistemelor informatice.

De asemenea, lucrarea cuprinde cele mai recente acte normative adoptate în domeniul criminalității din cyberspațiu la nivel național și unional.

Recomandarea specialiștilor

Contribuția originală pe care lucrarea o aduce în domeniul temei cercetate este semnificativă, autorul reușind să prezinte și să analizeze în mod unitar la un înalt nivel științific principalele probleme referitoare la cercetarea criminologică a criminalității din cyberspațiu: impactul social al Internetului, conceptul de criminologie în cyberspațiu, teoriile explicative ale cauzalității fenomenului criminalității în cyberspațiu, perfecționarea legislației naționale în domeniul criminalității informatice privită ca o reacție socială împotriva acestui fenomen, prezentarea și analiza unor tipologii de infractori cibernetici și a unor categorii de victime din cyberspațiu și prezentarea unor măsuri de prevenire și combatere a criminalității informatice.

Profesor universitar emerit doctor Emilian Stancu

Din cuprins

        o guvernarea Internetului din perspectiva dreptului Internetului
        o teorii explicative ale societății informaționale
        o conceptul de criminologie în cyberspațiu
        o psihologia în cyberspațiu
        o legislația națională și europeană în domeniul criminalității din cyberspațiu
        o analiza și comentariul unui set de decizii ale instanțelor române, dar și europene incidente în materie
        o aspecte de drept comparat privind criminalitatea în cyberspațiu în unele state din Uniunea Europeană
        o profilul hackerului din cyberspațiu
        o victimizarea copiilor în mediul online
        o grooming-ul în mediul online
        o cyberterrorism-ul
        o cyberlaundering
        o cyberstalking-ul
        o prevenirea și combaterea criminalității din cyberspațiu

Puncte forte

        o prezentarea unei imagini de ansamblu a noțiunii de spațiu virtual (cyberspațiu) în toate dimensiunile sale
        o o structură bine ordonată ce conferă o viziune limpede asupra temei abordate și care facilitează comunicarea ideilor către cititor
        o analizarea normelor juridice naționale care incriminează infracțiunile informatice în raport cu normele europene
        o analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunțate în noile Coduri penale
        o abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât și de drept internațional
        o ample referințe bibliografice române și străine.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.