Tratat de fiscalitate practică. Optimizare fiscală | Adrian Bența, Mihaela Bența, Dragoș Pătroi

13358_6995_prd.jpgEditorul: ”Lucrarea de faţă urmăreşte o evaluare a referenţialului normativ în domeniul fiscal, accentul fiind pus, deopotrivă, pe prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, cum ar trebui să fie soluţionată o tranzacţie cu incidenţă fiscală, precum şi pe decriptarea unor aspecte legislative controversate şi, pe cale de consecinţă, supuse unor interpretări arbitrare şi neuniforme, inclusiv la nivelul aspectelor procedurale din domeniul fiscal.

Din cuprins
– peste 400 speţe fiscale ce surprind prin cazuri atipice la care soluţia presupune cunoştinţe foarte complexe, situaţii ce ar putea apărea oricând fie în activitatea unei societăţi, fie în analiza unui expert fiscal într-un potenţial litigiu cu autoritatea fiscală
– tratarea unor probleme cum ar fi: achiziţia intracomunitară de mijloace de transport second hand destinate revânzării; calculul impozitului pe profit cu profitul reinvestit; TVA la revânzarea unei construcţii vechi, impozitarea unor venituri din activităţi agricole ce nu sunt cuprinse în tranşele anuale de venit; închirierea unei locuinţe pentru directorul general al societăţii, implicaţii fiscale

Puncte forte
– prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, cum ar trebui să fie soluţionată o tranzacţie cu incidenţă fiscală, decriptarea unor aspecte legislative controversate
– elemente cu incidenţă fiscală, tratate corespunzător şi detaliate în mod analitic
– tabele sintetice şi note explicative
– răspunsuri la numeroase întrebări precum: Ce implicaţii fiscală există la facturarea către clientul din România când societatea aplică această structură? Care este regimul acestor tichete cadou? Are magazinul de cartier obligaţia să deţină atestat de operator cu produse accizabile? Ce procedură trebuie să urmeze societatea pentru a obţine o eşalonare la plată a obligaţiilor bugetare?

Cuvântul autorilor
Autorii mulţumesc anticipat cititorilor lor şi aşteaptă opinii constructive din partea acestora (la adresele de email: dragos.patroi@drptax.ro şi adrian@bentaconsult.ro), referitoare la îmbunătăţirea conţinutului prezentei lucrări, în vederea restructurării acesteia într-o eventuală ediţie viitoare.”