Tratat de contabilitate practică. Contabilitate aplicată | Robert Croitoru, Mihaela Benţa, Adrian Benţa

Editorul: ”Lucrarea de față este un veritabil tratat, conținând peste 330 de monografii contabile ce abordează într-o manieră practică rezolvarea situațiilor financiare în conformitate cu reglementările contabile, inclusiv utilizarea Standardelor internaționale de contabilitate IFRS.

Sunt tratate și explicate pas cu pas înregistrările contabile: condiții de aplicare, modalități, efectuarea acestora și exemple. Spețele sunt inspirate din cazuri reale cu care s-au intersectat autorii și întrebări de la persoanele aflate în dificultate, astfel, s-a decis prezentarea celor mai complexe situații întâlnite în practică sub cupola acestei ample lucrări.
Din cuprins

 • peste 330 de monografii contabile ce constituie un ghid practic pentru rezolvarea situațiilor financiare dintre cele mai dificile.
 • monografii contabile privind specializarea cu nuanțe puternice de fiscalitate, tratamente pe Standardele internaționale de contabilitate IFRS
 • tratarea unor probleme dificile din practica de zi cu zi, cum ar fi:
 • reevaluarea activelor inclusiv a activelor complet amortizate
 • trecerea în revistă a principalelor înregistrări contabile privind subvenţiile primite în activitatea agricolă
 • interpretare IFRIC 1
 • capitalizarea costului cu îndatorarea la o construcţie, într-o perioadă de grevă, conform IAS 23
 • achiziţii intracomunitare de echipamente cu plată de avans pentru o societate ce aplică Standardele Internaţionale de Contabilitate
 • constituirea unui provizion pentru impozite amânate
 • tratamentul contabil al pieselor de schimb importante şi a echipamentelor de securitate conform noilor reglementări contabile
 • monografie privind primirea unor subvenţii din fonduri nerambursabile
 • încasarea unei creanţe de la un client printr-un bilet la ordin cu scadenţă la 30 de zile
 • evidenţă mărfuri prin metoda preţului de achiziţie

Puncte forte

 • abordează un număr semnificativ de monografii ale tranzacțiilor unei societăți, atât din perspectiva reglementări contabile naționale, cât și din perspectiva utilizării principalelor Standarde de contabilitate internațională IFRS
 • situații tratate corespunzător și detaliate în mod analitic
 • exemple inspirate din situații reale și modul lor de rezolvare
 • ample referințe legislative în domeniul contabilității.”