Legea organizării și exercitării profesiei de avocat | Ștefan Naubauer

 Editorul:Lucrarea cuprinde, într-o abordare sintetică – din perspectivă teoretică, dar mai ales practică –, comentarea primelor 28 de articole din legea avocaților. Prin prisma conexiunilor dintre texte, autorul a analizat însă și reglementarea existentă în alte articole din lege, cu scopul de a facilita înțelegerea lor coroborată, inclusiv prin raportare la prevederile Statutului profesiei de avocat.
Sunt astfel tratate – cu observarea doctrinei relevante, a jurisprudenței și a deciziilor interpretative adoptate de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România – principiile fundamentale, activitățile realizate de avocați, formele și modalitățile de exercitare a profesiei, situația avocaților străini, nedemnitățile, incompatibilitățile, interdicțiile, primirea în profesie, stagiul profesional, dobândirea calității de avocat definitiv, dreptul avocaților de a pune concluzii, îndatoririle avocaților privind formarea profesională inițială și pregătirea lor continuă, tabloul avocaților, exercitarea ilegală a avocaturii, suspendarea și încetarea calității de avocat.

Prin abordarea interprofesională, lucrarea este utilă nu doar corpului profesional al avocaților, ci și pentru alți practicieni ai dreptului – magistrați, executori judecătorești, notari publici, consilieri juridici. În egală măsură, explicarea textelor de lege va folosi și celor care se pregătesc în vederea susținerii examenelor de admitere și definitivare în avocatură.