Legea organizării şi exercitării profesiei de avocat. Ed. 3, revăzută și adăugită | Ștefan Naubauer

Editura: „Ediția a III-a – revizuită, dezvoltată și actualizată – marchează împlinirea unui deceniu de la prima publicare a lucrării.
În cuprinsul acestei ediții jubiliare, autorul a tratat majoritatea aspec­telor importante reglementate de Legea nr. 51/1995, cu observarea actelor normative modificatoare adoptate între timp, inclusiv recentele Legi nr. 32/2023, nr. 50/2023 și nr. 89/2023: principiile fundamentale; activitățile ce pot fi realizate de avocați; formele și moda­litățile de exercitare a profesiei; existența, repartizarea teritorială și funcționarea barourilor; situația avocaților străini; nedem­­nitățile, incompatibilitățile și interdicțiile; primirea în pro­fesie; stagiul profe­sional; dobândirea calității de avocat definitiv; tabloul avocaților; exercitarea ilegală a avocaturii; suspendarea și înce­tarea calității de avocat.
Prin abordarea interprofesională, lucrarea poate fi utilă nu doar avocaților, ci și altor practicieni ai dreptului. Totodată, explicațiile vor ajuta la studierea textelor Legii nr. 51/1995 de către cei care se pregătesc în vederea susținerii exame­nelor de primire în avocatură și absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.).”