Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare | Alin Adrian Moise

Copyright by UJMAG.ro

Prof. univ. dr. h.c. Corneliu Birsan: ”Este cunoscut si acceptat faptul ca una dintre cele mai complexe si mai tehnice materii ale teoriei generale a obligatiilor este aceea a garantiilor juridice pe care un sistem de drept civil le pune la dispozitia creditorilor raporturilor obligationale pentru asigurarea executarii de catre debitor a indatoririlor patrimoniale pe care acesta si le-a asumat fata de creditorul sau.

Pornind de la aceasta, autorul si-a configurat scopul lucrarii sale, pe de o parte, analizand cauzele de preferinta care sunt privilegiile si noile configuratii ale acestora in dreptul civil roman, iar, pe de alta parte, cercetand ipotecile imobiliare, spre a pune in lumina inovatiile aduse de noul Cod civil privitoare la aceasta institutie relativ stabila in practica pana la momentul reformarii dreptului privat in Romania, spre a descoperi modul in care aceste noutati sunt apte sa fie utile atat juristului specializat, cat si simplului particular.

Ceea ce reprezinta un merit incontestabil al lucrarii de fata este faptul ca toate interpretarile cuprinse in actele normative in materie sunt examinate prin prisma practicianului, care intelege a desprinde solutiile ce se impun in aplicarea lor, toate argumentate in chip elaborat si convingator. Pe aceste baze, putem spune ca autorul a reusit sa puna in lumina o adevarata teorie generala a privilegiilor si a ipotecii imobiliare, ceea ce impune a evidentia, fara nicio rezerva, caracterul de noutate pe care-l prezinta aceasta cercetare in literatura juridica romana de specialitate.

Lucrarea este redactata la un nivel stiințific deosebit. Autorul a utilizat cu eficienta o bogata literatura juridica romana si straina – in special de limba franceza si de limba engleza – in materie. Impresioneaza in mod placut temeinicia argumentarii solutiilor adoptate in problemele cercetate, examinarea critica a practicii judiciare si notariale pertinente si, nu in ultimul rand, stilul precis si clar in care lucrarea este redactata.”