Legea notarilor publici. Comentariu pe articole | Ionuț-Florin Popa, Alin-Adrian Moise (coord.)

legea-notarilor-publici-comentariu-pe-articole-370x550Editorul: ”Legea notarilor publici a beneficiat de numeroase prezentări până astăzi. Cu toate acestea, niciun comentariu cu pretenţii de exhaustivitate nu a fost oferit juriştilor din ţara noastră. Astăzi, prin efortul unui grup de jurişti, universitari şi practicieni ai dreptului, este publicată o lucrare de anvergură, sub forma unor comentarii organizate pe marginea textelor Legii nr. 36/1995. Volumul analizează textele legale pornind de la fundamentul raţional al acestora, (cum ar fi cel legat de necesitatea formei în buna funcţionare a circuitului civil, de exigenţele profesionale notariale concretizate în obligaţii ale profesionistului, de natura răspunderii profesionale a notarului, dar nu numai), identificând funcţionarea corectă a mecanismelor legale intime sau conexe profesiei de notar public (cum ar fi procedurile notariale legate de autentificarea sau legalizarea înscrisurilor, dezbaterea succesorală notarială), ţinând însă seama de multitudinea normativă conexă care creează adesea tensiuni între textele Legii notarilor publici şi alte acte normative, tensiuni care nu sunt ocolite, ci dezbătute lucrativ.

Notarul public, prin profesia sa, este situat în avangarda aplicării legii noi. De aceea, acte normative noi (cu trimitere specială la Codul civil şi la diverse prevederi din noul Cod fiscal sau noul Cod de procedură fiscală), fac şi ele obiectul analizei, în măsura necesară înţelegerii şi mai ales aplicării textelor Legii notarilor publici. Pe de altă parte, circulaţia internaţională a actelor autentice şi procedurile cu elemente de extraneitate trebuie şi pot fi subsumate, într-o mare măsură, activităţii curente a notarului public. Aceste aspecte vor fi deopotrivă regăsite în volumul de faţă.

Lucrarea este destinată atât notarilor publici cu experienţă şi celor care se pregătesc pentru examenele profesionale, cât şi celorlalţi practicieni ai dreptului, fiind concepută într-o manieră graduală menită să satisfacă exigenţe diverse, pentru juriştii cercetători sau practicieni.”

Pentru a cumpăra această carte, click aici.