Constituția României. Titlul I. Principii generale art. 1-14. Comentarii și explicații | Cristian Ionescu

13281_6942_prd.jpgEditorul: ”Prin esenţa sa, ca şi prin funcţia sa socială, Constituţia are o valoare şi importanţă juridică supremă faţă de orice altă normă de drept. Supremaţia Constituţiei este o construcţie teoretică întemeiată pe logica formală a aşezării normelor juridice într-o ordine ierarhică, în funcţie de criterii raţionale, şi pe principiul suveranităţii naţionale, potrivit căruia poporul este îndreptăţit să pretindă Guvernantului ca acesta să-i respecte voinţa suverană exprimată în principiile şi dispoziţiile constituţionale.

Despre lucrare
Această lucrare, realizată ca temă de cercetare în cardul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, are menirea de a explica şi comenta, din perspectivă constituţională conceptele şi principiile generale din Titlul I al Constituţiei României.

Din cuprins
– comentarii bogate şi explicaţii pertinente pentru fiecare articol din Titlul I al Constituţiei României
– caracterele statului
– instituţia cetăţeniei
– drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
– teoria puterii şi a statului
– suveranitatea statului
– simbolurile naţionale
– identitatea naţională
– problemele fundamentale legate de modul de organizare şi funcţionare a partidelor politice
– minorităţile naţionale

Puncte forte
– principiile generale ale dreptului constituţional şi ale instituţiilor politice sunt examinate şi analizate în contextul tezelor şi dezbaterilor Adunării Constituante
– analiză aprofundată a primului titlu din Constituţie
– punctual sunt semnalate deficienţele unor texte şi se propun soluţii din perspectiva revizuirii acestora
– sunt avute în vedere şi consideraţii de ordin istoric privind constituţiile anterioare ale României
– structura comentariului vizează intenţia legiuitorului constituant, interpretarea textului şi modul său de aplicare
– numeroase referiri la deciziile Curţii Constituţionale pronunţate în materie
– abordare interdisciplinară cu implicaţii în sociologie şi ştiinţele politice
– ample referinţe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.