Tratat de drept constituțional contemporan. Ed. 3 | Cristian Ionescu

Editorul: “Tratatul este întocmit potrivit unei concepţii teoretico metodologice moderne, proprie doctrinei constituţionale occidentale, în special şcolii constituţionale franceze, care îmbină dintr o perspectivă comparativă analiza juridică a instituţiilor politice şi a mecanismelor de guvernare cu cercetarea politologică și sociologică a acestora. Din împletirea celor trei metodologii de cercetare a instituțiilor politice rezultă o imagine mai clară a mecanismelor de guvernare în societatea contemporană.

Demersul didactic se bazează, totodată, pe studierea concretă a modului în care statul în întregul său şi organismele sale se manifestă în viaţa socială ca fenomene politice.

Ediția 3 – analiză interdisciplinară cu caracter practic

Această triplă interferenţă a analizei structurilor de putere – politologică, juridică şi sociologică – are, în plus, avantajul de a pune în valoare caracterizarea tipologică a componentelor politice, juridice şi sociologice ale structurilor de putere.

Lucrarea pune în evidenţă faptul că apariţia organizaţiilor şi instituţiilor politice (organisme învestite cu prerogative de putere publică) a fost determinată de conştientizarea problemelor din sânul comunităţii, probleme care interesau întreaga colectivitate şi care nu puteau fi soluţionate individual, deşi de modul de rezolvare al acestora erau interesaţi toţi membrii comunității respective.

Din cuprins

 • dreptul și statul în sistemul puterii
 • conceptul de stat, elemente constitutive, formă, rol și funcții
 • teoria puterii şi a statului
 • suveranitatea statului
 • teoria generală a Constituției
 • drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetățenilor
 • organizarea și colaborarea celor trei puteri ale statului
 • accesul la putere și principiile fundamentale ale democrației constituționale contemporane
 • forme ale organizării libere a cetățenilor în cadrul societății civile (partidele politice, sindicatele, grupurile de presiune, organizațiile nonguvernamentale)
 • problemele fundamentale ale organizării şi funcţionării partidelor politice
 • analiza unor regimuri politice contemporane
 • sistemul constituțional românesc

Puncte forte

 • expunere clară a ideilor, termenilor și noțiunilor analizate
 • consideraţii de ordin istoric privind originea constituţiilor anterioare ale României
 • sistemul constituțional românesc este prezentat într-o perspectivă analitică, teoretică și practică
 • numeroase referiri la deciziile și rolul Curţii Constituţionale în calitate de garant al supremației Constituției
 • ample comentarii ale dispozițiilor constituționale adnotate cu dezbateri parlamentare din cadrul Adunării Constituante și cu jurisprudența Curții Constituționale
 • analize ample de drept parlamentar
 • numeroase referiri la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de drepturi și libertăți publice
 • referiri la numeroase avize ale Comisiei de la Veneția
 • abordare interdisciplinară cu implicaţii în sociologie şi ştiinţele politice
 • ample referinţe bibliografice din literatura de specialitate română și străină.”