Instituții politice. Ed. 2 | Ștefan Deaconu

13248_6914_prd.jpgEditorul: ”Instituţiile politice sunt instituţii prin intermediul cărora se exercită puterea statală. Ele nu sunt altceva decât forme prin care se exteriorizează puterea politică. Ceea ce determină natura institu-ţiilor politice este capacitatea acestora de a folosi puterea pentru realizarea unui interes general. În lipsa instituţiilor politice puterea se exercită conjunctural, arbitrar şi uneori conflictual, de către indivizi. Adevărata natură a instituţiilor politice constă în locul pe care acestea îl acordă legii, garanţiilor de echitate şi libertate care ocrotesc viaţa şi interesele cetăţenilor.

Despre ediţia 2
Necesitatea unei noi ediţii a cursului a fost impusă de evoluţia legislaţiei în domeniu şi de acumulările doctrinare, dar şi de evoluţia şi dinamica modificărilor survenite în sistemul de guvernământ actual. Lucrarea este redactată în aşa fel încât ea să reprezinte şi o sursa importantă de informaţie pentru cei interesaţi de fenomenul constituţionalismului şi al instituţiilor constituţionale, în ansamblu, abordând instituţiile politice nu doar din perspectivă teoretică, ci şi din perspectivă practică, ţinând cont de experienţa pe care autorul a acumulat-o până în prezent datorită funcţiilor publice deţinute.

Fundament juridic
Una dintre instituţiile politice este statul ca instrument social organizat, iar o altă instituţie politică este reprezentată de partide care, deţinând dreptul de conducere a statului, pot transpune în practică programul de acţiune propriu. Ori, o parte semnificativă a acestei lucrări are în vedere exact analiza modului de organizare şi funcţionare a statului şi a partidelor politice.
Din multitudinea instituţiilor politice care sunt în acelaşi timp şi instituţii juridice, fac parte şi instituţiile fundamentale ale statului: Parlamentul, Şeful de stat, Guvernul şi Curtea Constituţională. Toate aceste instituţii reprezintă organe împuternicite de popor cu exerciţiul funcţiei publice, iar de buna funcţionare a lor depinde gradul de democratizare a unei societăţi.
Întreg acest sistem instituţional şi raportul dintre principalii actori politici statali fac obiectul de studiu al cursului de faţă, autorul utilizând metodele: analitică, istorică şi comparativă în descrierea modului de funcţionare a instituţiilor fundamentale ale statului.

Recomandare
Prezenta lucrare este un manual de Instituţii politice ce vine ca o continuare şi o completare firească a manualului de Drept constituţional.

Din cuprins
– conţinutul lucrării este realizat şi structurat respectând standardele europene privind învăţarea: obiective de învăţare, rezumat şi bibliografie prezentate distinct în fiecare capitol
– problemele fundamentale legate de modul de organizare şi funcţionare a partidelor politice
– sistemului electoral
– separaţia puterilor în stat
– organizarea administrativă a teritoriului.

Puncte forte
– toate instituţiile juridice ale instituţiilor politice sunt examinate şi analizate în contextul jurisprudenţei jurisdicţiilor constituţionale române şi ale altor state
– abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură
– conceptele juridice într-o abordare modernă şi foarte actuală, analizând teoria statului şi principalele instituţii ale sale, cu accent deosebit pe instituţiile statale româneşti
– principalele instituţii politice şi constituţionale ale statului, precum Parlamentul, Şeful sta-tului şi Guvernul, dar şi alte instituţii adiacente acestora, ca partidele politice sau sistemul electoral sunt tratate din – perspectiva activităţii lor practice de zi cu zi
– noţiunile explicate sunt uşor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar şi logic
– ample referinţe bibliografice la finalul fiecărui capitol.”