Administraţia publică în situaţii de criză (Public administration’s action in unforseen circumstances) | Emil Bălan, Cristi Iftene, Marius Văcărelu (coord.)

SNSPA 2014Editorul: ”Volumul cuprinde comunicările și dezbaterile conferinţei cu tema: Administraţia publică în situaţii de criză, organizată de S.N.S.P.A., Centrul de Drept Public și Știinţe Administrative, la data de 24 octombrie 2014.

Coordonatorii volumului: prof. univ. dr. Emil BĂLAN, lector univ. dr. Cristi IFTENE, lector univ. dr. Marius VĂCĂRELU.

Colectiv de redactare: lector Dragoș TROANŢA, lector Gabriela VARIA.
Lucrare editată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale – activitatea pentru cercetare – contract de finanţare nr. 50M/10050/2014.”