Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații | Alin Trăilescu, Anton Trăilescu

Editorul:Un nou comentariu al Legii contenciosului administrativ era imperios necesar ca urmare a modificărilor aduse acestei legi, mai ales prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, aplicabil începând cu data de 15 februarie 2013. Întrucât noile dispoziţii ale Legii nr. 554/2004 intră în vigoare începând cu aceeaşi dată, prezentul comentariu va servi specialiştilor în activitatea de interpretare şi aplicarea acestor dispoziţii legale sau, cel puţin, îi invită la o reflecție mai profundă asupra sensului lor corect.

Lucrarea prezintă interes pentru teoreticienii dreptului, pentru magistraţii specializaţi în litigii de contencios administrativ, dar şi de drept privat, precum şi pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii în drept.