Uniunea Europeană. Drept material | Anamaria Groza

13131_6823_prd.jpgEditorul: ”Prezentarea sintetică a dreptului material al Uniunii Europene – simplificând perspectiva, fără a transforma expunerea într-una simplistă – reprezintă provocarea cu care se confruntă orice profesor de drept european şi căreia autoarea îi răspunde prin prezenta lucrare. Printr-o de-structurare şi o descriere nu doar diacronică, dar şi simbolică pentru devenirea entităţii la care ne referim astăzi ca fiind Uniunea Europeană – după liniile de forţă ale Pieţei interne, Uniunii Economice şi Monetare, respectiv ale Întreprinderilor şi consumatorilor, autoarea a creat un instrument util pentru teoreticienii şi practicienii domeniului.

Recomandare
Lucrarea de faţă se doreşte a fi o completare a cursului „Uniunea Europeană: drept instituţional”, impunându-se analiza fenomenului european atât din perspectivă instituţională, cât şi materială.

Din cuprins
– piaţa comună/piaţa internă
– analiza/prezentarea celor 4 libertăţi fundamentale: libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului
– notificarea de către state a normelor care pot constitui MEERC
– un spaţiu european al diplomelor
– politica economică
– criza euro: cauze, soluţii şi perspective
– acorduri între întreprinderi, decizii ale asocierilor de întreprinderi şi practici concertate incompatibile cu piaţa internă
– abuzul de poziţie dominantă
– emergenţa unui drept al consumatorilor.

Puncte forte
– prezentare sintetică a dreptului material al Uniunii Europene
– o abordare accesibilă şi riguros structurată
– sunt valorificate reglementările actuale europene
– se recurge la un număr mare de soluţii jurisprudenţiale ale instanţelor europene
– ample referinţe bibliografice (puncte de vedere exprimate atât în literatura juridică românească, cât şi în cea străină de specialitate).”