Fenomenologia politică a dreptului. Vol. III. Ontonomia | Anton Parlagi

13111_6808_prd.jpgEditorul: ”Fenomenologia politică a dreptului propune o știință de graniță între sociologia politică și sociologia dreptului. Caracterul profund original al lucrării constă în faptul că autorul analizează evoluția sistemelor normative din trei perspective: a ideonomiei – ca sferă a ideilor și principiilor normative; a socionomiei – ca sferă de raporturi sociale cu caracter normativ; a politonomiei – ca sferă a relațiilor de putere între guvernați și guvernanți.

Volumul III este structurat în 3 Capitole. În Capitolul I sunt prezentate determinaţiile politice ale formării omului ca fiinţă juridică, din trei perspective, respectiv ca antroponimie, personomie, ethonomie. Capitolul II analizează o serie de condiţii ale sistemelor normative, respectiv normativitatea, compensativitatea şi coercibilitatea. Capitolul III este o analiză metafizică a condiţiilor de (auto)reglare a sistemelor normative prin intermediul unor principii, valori şi teorii juridice, cuprinzând secţiuni precum logiconomia, axionomia, teleonomia.”