Fenomenologia politică a dreptului. Vol. II | Anton Parlaghi

Editorul: ”Capitolul I din volumul al II-lea, intitulat Premisele politice ale sistemelor normative, cuprinde următoarele secţiuni: nomoarhia, care abordează problematica autorităţii şi legitimităţii normelor, valorilor, principiilor şi sistemelor normative; politoarhia, care tratează tema distribuţiei puterii normative între diferite structuri socio-politice şi stat;statoarhia, în care sunt analizate fenomenele socio-politice de tip consensual, contractual şi consociaţional prin intermediul cărora se structurează statul.
Capitolul al II-lea, intitulat Principiile politice ale sistemelor normative, conţine trei secţiuni, după cum urmează: socionomia, care se ocupă de instituţionalizarea (formalizarea) normelor şi principiilor normative; politonomia, care analizează procedurile şi instrumentele normative de guvernanţă; statonomia, care are ca obiect de studiu instituţiile juridice de reglare a funcţionării statului.
Capitolul al III-lea este consacrat Forţei normative a instituţiilor politice şi are în componenţă următoarele secţiuni: nomocraţia, referitoare la forţa juridică a instituţiilor politice; politocraţia, care se ocupă de forţa politică a instituţiilor juridice; statocraţia, ca suprasistem de putere normativă politico-juridică.”