Teoria generală a dreptului civil | Eugen Chelaru

13066_6767_prd.jpgEditorul:Conținutul lucrării este axat pe problemele care constituie teoria generală a dreptului civil, începând cu caracterizarea dreptului civil și terminând cu prescripția și decăderea, care sunt tratate din perspectiva noilor reglementări conținute de Codul civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011.

Clarificări:
Deoarece în multe materii Codul civil nu aduce noutăți absolute, ci fie împrumută soluțiile conținute de vechea reglementare, fie își însușește unele dintre opiniile exprimate de doctrină în problemele controversate, autorul a ales să expună aspectele de continuitate și de noutate pe care noua reglementare le prezintă. În acest context, sunt semnalate fundamentele teoretice ale soluțiilor noi și sunt valorificate critic jurisprudența și doctrina anterioare.

Din cuprins:
trăsăturile definitorii ale dreptului civil
problemele pe care le ridică aplicarea dreptului
raportul juridic civil
actul juridic civil
prescripţia extinctivă
decăderea
este avut în vedere criteriul temporalităţii normelor juridice civile – principiul neretroactivităţii.

Puncte forte
analiza principalelor metode de interpretare a dreptului civil
analiza normelor juridice din perspectiva principiilor enunţate în noile Coduri
abordare interdisciplinară cu referiri la ştiinţele de ramură, în special la normele procesuale atât de drept intern, cât şi de drept european
ample referinţe bibliografice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.