Răspunderea civilă delictuală obiectivă. Ed. 2 | Lacrima Rodica Boilă

13070_6771_prd.jpgEditorul: ”În alegerea temei Răspunderea civilă delictuală obiectivă a fost avută în vedere necesitatea informării teoreticienilor, dar şi celor implicaţi direct în înfăptuirea actului de justiţie, cu privire la dispoziţiile legale aplicabile unor ipoteze de răspundere civilă delictuală obiectivă.

Soluţiile jurisprudenţiale pronunţate în acest domeniu de-a lungul timpului, în România, dar şi în alte state din cadrul Uniunii Europene, analizate în cuprinsul studiului, ar putea contribui la crearea unei jurisprudenţe unitare, temeinic ancorată în realităţile socio-juridice ale societăţii moderne, dar şi la formarea unei noi concepţii privind condiţiile angajării răspunderii.

Dilemele etico-juridice privind necesitatea obiectivării răspunderii civile delictuale sunt mai actuale ca oricând, declanşând noi dezbateri privind necesitatea reconstruirii acestei instituţii importante a dreptului nostru privat, în raport cu realităţile economico-sociale ale societăţii moderne.

Despre ediţia 2:
Lucrarea, aflată la cea de a doua ediţie, prezintă o analiză evolutivă a răspunderii civile delictuale potrivit reglementării noului Cod civil, normelor dreptului pozitiv şi interpretărilor doctrinare, într-o construcţie ştiinţifică care se doreşte a fi utilă şi necesară teoriei şi practicii dreptului.

Ipotezele de răspundere civilă delictuală analizate oferă cititorului o analiză a fundamentelor obiective şi a implicaţiilor acestora asupra condiţiilor speciale pentru stabilirea obligaţiei de despăgubire a victimei. Argumentele aduse au în vedere profundele transformări care au intervenit în interpretarea tradiţională, semnalând necesitatea adaptării normei juridice şi orientării jurisprudenţiale în favoarea intereselor victimelor faptelor prejudiciabile.

Din cuprins
Sunt avute în vedere următoarele tipuri de răspundere:
– răspunderea pentru pagubele cauzate de lucruri şi animale
– răspunderea pentru produsele defectuoase
– răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului
– răspunderea comitentului pentru fapta prepusului său
– răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative nelegale
– răspunderea pentru prejudiciile cauzate printr-o eroare judiciară
– răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului înconjurător
– răspunderea cauzată de exercitarea abuzivă a drepturilor subiective
– răspunderea subsidiară a persoanei lipsite de discernământ
– analiza cauzelor economice şi sociale care au determinat consacrarea unor fundamente de natură obiectivă a răspunderii
– evoluţia doctrinară şi jurisprudenţială privind fundamentarea răspunderii civile delictuale
– reglementări europene transpuse în legislaţia naţională: Directiva 85/374/CEE privind răspunderea pentru produse defectuoase
– securitatea consumatorului prin prisma fundamentării răspunderii pentru produse defectuoase
– caracterul novator al prevederilor legale privind răspunderea pentru produse defectuoase
– argumente privind eliminarea răspunderii pentru ruina edificiului ca ipoteză specială de răspundere delictuală
– trăsăturile specifice ale răspunderii reglementate prin Legea nr. 554/2004
– reglementări interne cu privire la răspunderea Statului român pentru erori judiciare.

Puncte forte:
– tratarea, aproape exhaustivă, a elementelor necesare şi esenţiale pentru înţelegerea răspunderii civile delictuale obiective din perspectiva noului Cod civil
– corelarea vechii reglementări cu cea nouă
– numeroase trimiteri la jurisprudenţa naţională, dar şi cea europeană
– analiza cauzelor CEDO relevante în materie
– prevederi legale speciale privind răspunderea Statului
– evidenţierea şi analizarea sistematică a elementelor de noutate absolută identificate în materia răspunderii civile delictuale obiective
– ample referinţe bibliografice
– index alfabetic cu indicarea noţiunilor esenţiale.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.