Dreptul mediului. Ed.4 | Mircea Duțu, Andrei Duțu

13074_6775_prd.jpgEditorul:Caracterizându-se printr-o dinamică proprie, devenită în prezent unul dintre elementele sale definitorii, dreptul mediului oferă o arie de cunoaştere complexă şi interdisciplinară, în cadrul căruia are loc o interacţiune atât între celelalte ramuri ale dreptului, cât şi între numeroase domenii tehnico-ştiinţifice.

Despre ediţia 4
Ediţia a 4-a a cursului de Dreptul mediului abordează domeniul de studiu atât din perspectiva reglementărilor actuale, naţionale, unional-europene şi internaţionale, cât şi a jurisprudenţei relevante în materie.

Structura cursului
Structura cursului este didactică, materia fiind împărţită în partea generală şi partea specială. Astfel, cea dintâi tratează aspectele definitorii ale acestei ramuri de drept, precum izvoarele, principiile generale, instrumente şi tehnici de protecţie a mediului, răspunderea juridică de mediu etc., cea de-a doua fiind dedicată analizei amănunţite a legislaţiei sectoriale (protecţia principalilor factori de mediu, regimurile speciale de protecţie, regimul substanţelor periculoase, regimul deşeurilor ş.a.), din perspectiva a trei niveluri de reglementare: naţional, al Uniunii Europene şi internaţional.

De ce este necesară lucrarea
În condiţiile unei evoluţii accelerate a paradigmei environmentale şi a unor schimbări ce impun o reacţie imediată a societăţii umane, în principal pe calea reglementărilor juridice, un studiu pertinent al acestei ramuri de drept nu se poate realiza fără a se ţine seama de caracterul relativ şi de cele mai multe ori temporar al oricărei norme în domeniu.

Puncte forte
– oferă o arie de cunoaştere complexă şi interdisciplinară, în cadrul căruia are loc o interacţiune atât între celelalte ramuri ale dreptului, cât şi între numeroase domenii tehnico-ştiinţifice
– structură didactică cuprinzând în partea generală aspectele definitorii ale ramurii de drept al mediului şi în partea specială fiind analizată legislaţia sectorială
– referinţe de actualitate
– actualizează legislaţia şi bibliografia, valorificând ultimele evoluţii ale jurisprudenţei CEDO, Curţii Constituţionale şi jurisdicţiilor româneşti în materie.”