Practică avocațială. Cereri, apărări, căi de atac, concluzii scrise, consultații, reguli și proceduri interne. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Conform Noului Cod de procedură civilă | Andrei Săvescu, Marinela Cioroabă, Ruxandra Nițoiu

Copyright by UJMAG.roAv. dr. Gheorghe Florea: “Lucrarea Practică avocațială se înscrie în seria demersurilor de prezentare a activității avocatului într-o  perspectivă mai apropiată de lumea dezideratelor decât de lumea reală…

Deși nu este primul efort de realizare a unei selecții de acte profesionale specifice profesiei de avocat  care să poată servi pentru orientarea tinerilor avocați (o lucrare asemănătoare a existat în perioada interbelică), lucrarea Practică avocațială are meritul de a sintetiza strălucit și a oferi un instrument de lucru util tinerilor avocați, dar și avocaților cu experiență ale căror preocupări nu sunt totdeauna cele ale sistematizării practicilor, ori al ofertei de modele de practici profesionale ce pot deveni standarde de lucru. Un astfel de demers este cu atât mai demn de a fi apreciat cu cât cu oportunitatea de a a avea la  îndemână o lucrare de inițiere în practica profesiei de avocat tinerii avocați nu se întâlnesc prea des, într-o vreme în care atitudinea de mare solicitudine și de generozitate din partea avocaților pe lângă care tinerii pătrund în tainele profesiei este, adesea, încă un deziderat, iar preocupările tânărului profesionist  sunt orientate, mai degrabă, spre succese profesionale facile și rapide, oferite cu  titlu de ”modele de succes” cu  o generozitate greu de egalat de practica reclamei profesionale aflate la limita regulilor deontologice!

Practică avocațială nu este o culegere de modele, și cu atât mai puțin o colecție de formulare utilizabile în practica avocațială. Ea este o colecție de idei de lucru. Făcând o paralelă cu jocul de șah, se poate spune că lucrarea oferă câteva succesiuni de mutări specifice jocului de mijloc, prin care jucătorul încearcă să transforme o poziție oarecare într-o poziție bună. Jocul nu s-a terminat, mutările nu sunt decisive… Întotdeauna din poveste înainte mult mai este…

Deși autorii nu recunosc, actele prezentate în carte nu sunt acte “reale”, ci sunt prelucrate în vederea publicării. De aceea, cartea poate constitui un material util pentru formularea și analizarea unor studii de caz.

Autorii nu sunt sentențioși, nu formulează soluții de tip “magister dixit” și adesea duc raționamentul doar până în punctul în care judecătorului îi este ușor să-l completeze cu o singură idee simplă, pentru a ajunge la soluția propusă de avocați. Este de apreciat faptul că ”tiparele” de acte avocațiale imaginate de autori, deși sunt coerente și redactate cu minuțiozitate, nu au caracter de demonstrație matematică, nu caută să forțeze soluția. Se simte experiența autorilor de avocați care practică profesia în elaborarea tacticii și strategiei de apărare, gestionarea și susținerea apărărilor în litigii.

Publicarea Practicii avocațiale dezvăluie preocuparea autorilor pentru valorile profesiei de avocat de calitate, realizată cu respect față de lege și față de client, precum și față de adversar și instanța de judecată, așa cum ne dorim cu toții. Soluțiile juridice prezentate în carte nu sunt întotdeauna la adăpost de orice critică, dar este evidentă preocuparea autorilor pentru aceste valori, a căror conciliere este mai ușor de făcut în teorie decât în practica avocațială.

Demersul autorilor este unul reușit. Autorii pun în circulație în formă scrisă o lucrare remarcabilă, care  implică responsabilitate și care merită întreaga atenție a comunității profesiilor juridice!


Autorii: “Stimate cititor, noua ediție a lucrării este îmbogățită cu acte noi: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note de apărare şi căi de atac. În plus, veți constata că toate actele au haine noi, adaptate modificărilor legislative apărute între ediția a doua şi a treia, în special celor două acte normative esențiale: noul Cod civil şi noul Cod de procedură civilă.

Am păstrat, la fel ca în ediția precedentă textele unor consultații avocațiale, precum şi un capitol special, dedicat organizării unei societăți de avocatură.

Întrucât o bună bucată de timp practicienii se vor confrunta cu probleme de drept legate de trecerea la aceste două noi legi importante, veți găsi în noua ediție a lucrării, alături de abordarea integrală a unor probleme de drept specifice noilor coduri, şi soluții ale unor probleme particulare de drept tranzitoriu.

Am avut în vedere, în redactarea documentelor, data maximă de referință de 15 februarie 2013. Însă dinamica raporturilor sociale şi juridice surprinse în acte, pe care am încercat, adaptând‐o noilor realități legislative, să o păstrăm veridică, precum şi dorința noastră de a ne raporta la dispozițiile noului Cod de procedură civilă, nu ne‐au permis să ne plasăm în acest moment limită pentru toate documentele. Cititorul va observa că unele documente poartă date ulterioare, din motive diverse, cum ar fi, de exemplu, necesitatea parcurgerii procedurii prealabile a informării cu privire la avantajele medierii. De asemenea, documentele declanşatoare ale căilor de atac sau alte documente specifice acestor etape procesuale vor fi ulterioare datei de 15 februarie 2013, având în vedere că numai procesele începute după această dată vor fi cârmuite de dispozițiile noului Cod de procedură civilă.

Dacă dumneavoastră, stimate cititor, veți aprecia parcurgând această carte că nu tot ceea ce am scris este la adăpost de critică, dacă veți avea alte păreri decât ale noastre cu privire la problemele de drept abordate, vă rugăm să aveți în vedere că în focul luptei judiciare ies scântei. Toate textele din carte sunt crâmpeie din activitatea reală a avocaților. Prelucrarea textelor s‐a făcut doar în scop editorial.

Aceasta nu este o carte cu modele, subliniem. Ea nu oferă îndrumare. Profesioniştii dreptului, cărora li se adresează această lucrare, nu au nevoie de îndrumare, ci de inspirație. Ne‐am străduit să publicăm un corp de documente relevante, care să poată constitui o sursă de inspirație pentru activitatea practică. Sperăm să putem fi de folos, mai cu seamă generațiilor de profesionişti ai dreptului care se ridică trăgând după ei în sus întreaga societate românească.

Am fi bucuroşi ca următoarea ediție a acestei cărți să conțină şi lucrări realizate de dumneavoastră, stimate cititor. Vom fi bucuroşi sa ne scrieți pentru a ne împărtăşi opiniile şi experiența dumneavoastră.