GDPR. Regulamentul general privind protecția datelor și legislația conexă | ediție îngrijită și adnotată de Andrei Săvescu

Editorul: ”Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, mai pe scurt Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD), a generat o reforma legislativa ampla in materie, determinata de evolutiile tehnologice rapide si de globalizare, care pune accent pe transparenta fata de persoanele vizate si pe responsabilizarea operatorilor de date. De aceea, RGPD continua sa suscite interesul atat al celor ale caror date personale sunt colectate si prelucrate, cat si al celor in sarcina carora sunt stabilite obligatii privind aceste operatiuni.

Regulamentul general privind protectia datelor si legislatia conexa reprezinta un instrument util pentru toti cei care doresc sa se informeze corect si sa inteleaga drepturile de care beneficiaza si obligatiile ce le revin. Prin urmare, in cuprinsul acestei editii au fost incluse:
•    Regulamentul general privind protectia datelor (Regulamentul nr. 679/2016), astfel cum a fost rectificat in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 127 din 23 mai 2018;
•    Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;
•    Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
•    Hotararea nr. 16/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
•    Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Pentru o mai usoara intelegere a scopului si obiectivelor RGPD, au fost facute note de corespondenta intre articole si considerentelecuprinse in preambulul acestuia. De asemenea, se fac trimiteri si catre alte acte normative conexe, emise de autoritatea nationala de supraveghere in exercitarea atributiilor care ii revin in domeniu.”