Legea medierii. Comentarii și explicații. Ed. 3 | Flavius George Păncescu

13060_6764_prd.jpgEditorul: ”Activitatea de mediere ca mijloc de soluţionare a conflictelor ocupă un loc din ce în ce mai important în viaţa de zi cu zi a societăţii actuale, un argument în acest sens fiind şi recunoaşterea medierii ca instrument în rezolvarea cerinţelor generate de tendinţele de globalizare şi democratizare. Această importanţă a impus şi necesitatea reglementării cadrului său de desfăşurare în majoritatea statelor lumii.

Apariţia în România a unui cadru legal privind activitatea de mediere este rezultatul unui şir de eforturi legislative, început încă din deceniul trecut, constituind un răspuns la preocupările existente în acest sens la nivel european şi la dorinţa de reformă a sistemului judiciar din România.

Despre lucrare
Ediţia a treia a comentariilor şi explicaţiilor la Legea medierii nr. 192/2006 cuprinde o actualizare a textului ediţiilor anterioare, în pas cu ultimele intervenţii legislative – nu puţine la număr în ultimii ani.
De asemenea, s-a ţinut cont de intrarea în vigoare a Codului civil şi Codului penal, precum şi a celor de procedură, făcându-se adaptările corespunzătoare.

În mod egal, recenta decizie a Curţii Constituţionale asupra controversatei proceduri a informării asupra avantajelor medierii a făcut la rândul ei obiectul comentariilor. În urma admiterii excepţiei, participarea la şedinţa de informare este opţională, voluntară în toate cazurile. Lipsa dovezii participării la şedinţa de informare nu mai este sancţionată cu respingerea cererii ca fiind inadmisibilă, însă refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare, în cazul în care a acceptat participarea, se sancţionează cu amendă judiciară.

Din cuprins
– dispoziţii privind profesia de mediator
– organizarea şi exercitarea activităţii mediatorilor
– drepturile, obligaţiile şi răspunderea mediatorului
– procedura de mediere
– contractul de mediere
– medierea conflictelor de familie
– medierea în cauzele penale

Puncte forte
– coroborarea cu dispoziţiile noilor Coduri
– menţiuni privind eurocompatibilitatea dispoziţiilor privind medierea
– index alfabetic complex”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.