Codul penal și Codul de procedură penală. Teste-grilă | Petruț Ciobanu, Aurel Ciobanu

6736_5311_1404982424_largeEditorul: ”Cartea este un instrument util în vederea verificării cunoştinţelor teoretice de specialitate ale celor care susţin examenul de licenţă, concursurile de admitere în magistratură sau avocatură, avand în vedere că formele de examinare includ testarea în acest sistem.

Autorii, practicieni cu experiență, cadre didactice la Facultatea de Drept a Universității din București, lectori la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, membri în comisiile de examen pentru primirea în profesia de avocat sau pentru definitivat in avocatură, au conceput teste-grilă cu un grad de dificultate ridicat, relevante pentru genul de examinare menționat. Lucrarea conţine 1.195 de teste-grilă – 520 din domeniul dreptului penal, elaborate de av. Petruț Ciobanu, şi 675 din domeniul dreptului procesual penal, elaborate de av. Aurel Ciobanu, membru in Comisia de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul deprocedură penală.

La redactarea cărții s-a avut în vedere legislația în vigoare la data de 1 august 2015.”