Codex Iuris Civilis. Tomul 3 și 4 | Marian Nicolae

 Editorul: ”De ce CODEX IURIS CIVILIS? Pentru ca, in lipsa unui codex oficial, in lumina noilor reglementari societatea civila și lumea juridica romaneasca au nevoie de un codex de drept civil complet in care:
– pentru prima data sunt infațișate și analizate CRITIC dispozitiile noului Cod civil și ale noului Cod de procedura civila, subliniindu-se particularitațile sau noutațile reglementarilor și evidentiindu-se, cand este cazul, trimiterile, lacunele si neconcordantele;
– se ofera chei de interpretare corecta, in litera și spiritul legii, pentru noile institutii de drept civil material și procesual;
– articolele noului Cod civil sunt insoțite de trimiteri la dispozitiile constitutionale, ale tratatelor sau conventiilor la care Romania este parte;
– pentru prima data exista trimiteri directe in cuprinsul codului la articolele care definesc notiunile fundamentale sau specifice si cele care completeaza continutul acestora;
– fiecare cod cuprinde un tabel de corespondenta intre articolele noului Cod civil sau noului Cod de procedura civila si vechiului cod civil ori de procedura civila;
– pentru ca, pentru prima data, intr-un amplu tabel de corespondenta se face trimitere directa de la articolele noilor coduri la legile civile speciale și complementare abrogate sau, dupa caz, modificate;
– pentru prima data, in tomurile II și III, se regaseste grupata tematic legislatia civila – derogatorie și complementara – conexa noului Cod civil și, respectiv, noului Cod de procedura civila;
– pentru prima data, in tomul IV, se regasește grupata, de asemenea tematic, legislația civila internaționala, de drept material și formal (procesual și conflictual).

Noul Cod civil si Noul Cod de procedura civila constituie dreptul comun (ius commune) pentru toate materiile la care se refera litera si spiritul acestora, de la care insa prin legi particulare legiuitorul poate deroga sau, dupa caz, il poate intregi.

In consecinta, dreptul civil (ius civile, in accepțiunea moderna, sau ius privatum, in accepțiunea clasica, romana) nu se reduce la Noul Cod civil, in privinta normelor de drept material, substantial, si nici la Noul Cod de procedura civila, in privinta normelor de drept procesual.

Or, in conditiile in care cele doua coduri nu sunt si nici nu pot fi unicele surse de ordin legislativ (pozitiv) ale normelor de drept civil, intrebarea care se pune pentru orice teoretician si mai ales practician al dreptului este aceea legata de cum ar putea fi cunoscuta, in mod cert și efectiv, intreaga legislatie civila? Sau, cel puțin legislația civila primara? Care este relatia concreta dintre noile coduri si legislatia civila speciala si complementara, mentinuta in vigoare dupa intrarea in vigoare a noilor coduri si, bineinteles, legislatia civila viitoare? Care sunt normele civile speciale și complementare incompatibile cu dispozițiile noilor coduri? Și, in fine, care va fi evoluția viitoare a legislației civile naționale și care va fi statutul acesteia in raport de legislația civila internaționala actuala și viitoare?

Pentru a raspunde la aceste intrebari și altele similare sau convergente este necesara cunoașterea integrala a legislației civile primare, in vigoare la 1 octombrie 2011 și, bineințeles, aceea de la data intrarii in vigoare a Noului Cod de procedura civila.

Accesul rapid, direct și efectiv la noua legislație civila il poate da numai un codex, alcatuit din toate sau cel puțin din principalele reglementari legale aplicabile raporturilor civile materiale și procesuale, indiferent de obiectul lor sau de calitatea parților – persoane fizice sau persoane juridice, profesioniști sau neprofesioniști, angajatori sau salariați, profesioniști sau consumatori etc. -, și structurat dupa anumite criterii raționale și riguroase, materiale și formale, și ținand totodata seama de caracterul reglementarilor respective, de drept comun (ius commune) sau de excepție, derogatorii (ius singulare sau ius speciale).

Acest amplu proiect demarat de domnul profesor Marian Nicolae, membru al comisiilor de redactare a noilor coduri civile, vine in intampinarea nu numai a practicienilor, ci si a studenților și teoreticienilor cu o editie critica a NOULUI COD CIVIL și a NOULUI COD DE PROCEDURÃ CIVILÃ care cuprinde trimiteri legislative si observatii relevante in interpretarea noilor dispozitii, precum si cu o ampla selectie legislativa de natura sa ofere fiecaruia dintre noi, o imagine de ansamblu asupra legislatiei civile existente.

Structurat in 4 tomuri acest codex cuprinde: Tomul I – Noul Cod civil, ediție critica; Tomul II – Legi conexe – derogatorii si complementare – Noului Cod civil; Tomul III – Noul Cod de procedura civila, ediție critica, legislatie speciala conexa; si, in fine, Tomul IV – Acte normative internationale si reglementari de drept international privat.

Conceput intr-o maniera noua, moderna (critica), dar și clasica și sistemica totodata, acest CODEX IURIS CIVILIS este un instrument de lucru care nu trebuie sa lipseasca din biblioteca niciunui jurist, fie ca vorbim de studenti, masteranzi, practicieni sau teoreticieni ai dreptului.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.