Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații. Ed. 2 | Anton Trăilescu, Alin Trăilescu

12759_6242_prd.jpgEditorul: ”Un nou comentariu al Legii contenciosului administrativ era imperios necesar ca urmare a modificărilor aduse acestei legi, mai ales prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, aplicabil începând cu data de 15 februarie 2013. Întrucât noile dispoziţii ale Legii nr. 554/2004 au intrat în vigoare începând cu aceeaşi dată, comentariu va servi specialiştilor în activitatea de interpretare şi aplicarea acestor dispoziţii legale sau, cel puţin, îi invită la o reflecţie mai profundă asupra sensului lor corect. Lucrarea prezintă interes pentru teoreticienii dreptului, pentru magistraţii specializaţi în litigii de contencios administrativ, dar şi de drept privat, precum şi pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii în drept.

Despre ediţia 2 

Aceasta se distinge prin actualizarea sau completarea comentariului unor articole din Legea nr. 554/2004 care reglementează instituţii fundamentale ale dreptului administrativ. Aceste actualizări au fost inspirate, în primul rând, de jurisprudenţa în materia contenciosului administrativ, autorii urmărind ca explicaţiile privind interpretarea dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 să-şi găsească reflectarea în realitatea concretă şi să servească unei mai bune soluţionări a litigiilor reglementate de această lege. Analizând  jurisprudenţa în domeniu, autorii au constatat şi unele soluţii jurisprudenţiale care, în opinia lor, sunt greşite, ceea ce i-a determinat să propună alte soluţii pe baza unei interpretări corecte a legii.

Din cuprins

  • excepţia de nelegalitate
  • suspendarea actelor administrative
  • controlul de tutelă
  • procedura prealabilă acţiunii în contenciosul administrativ
  • obiectul acestei acţiuni judecătoreşti
  • competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ
  • răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate prin actele administrative nelegale.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.