Drept procesual civil. Partea generală. Caiet de seminar. Ed. 2 | Ligia Cătuna, Alin Speriusi-Vlad, Nicoleta-Victoria Bedrosian

 Editorul: ”Tematica seminarelor urmăreşte să detalieze titlurile din curs şi să exemplifice cu aplicaţii practice şi teste grilă, noţiunile teoretice prezentate la curs.

Despre ediţia 2

Intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 – Codul de procedură civilă a făcut necesară revizuirea întregului material. Pornind de la speţele şi testele existente în ediţia anterioară, aceastea au fost reformulate şi reinterpretate, pentru a corespunde prevederilor Legii nr. 134/2010.

Din cuprins

  • 12 seminare ce detaliază titlurile cursului de Drept procesual civil. Partea generală
  • prezentare din triplă perspectivă: tematică – speţe – teste grilă
  • 82 aplicaţii practice
  • 388 teste grilă
  • selecţie de recursuri în interesul legii admise de către instanţa supremă care nu şi-au pierdut actualitatea
  • selecţie de excepţii de neconstituţionalitate admise de către Curtea Constituţională

Puncte forte

  • conform noului Cod de procedură civilă
  • exemplificarea noţiunilor teoretice prin aplicaţii practice şi teste grilă
  • instrument util de lucru pentru toţi studenţii facultăţilor de drept
  • realizat conform orientărilor practicii judiciare.”