Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații | Cătălin-Silviu Săraru

12664_6432_prd.jpg(1)Editorul: ”Volumul cuprinde un număr de 33 de modele de contracte administrative comentate și explicate, grupate în 8 mari categorii: 1. Contracte de concesiune; 2. Contracte de achiziții publice; 3. Contracte de atribuire a folosinței unor bunuri din domeniul public; 4. Contracte de management public; 5. Structuri asociative ale autorităților publice; 6. Contracte de parteneriat; 7. Contracte privind transportul pe căile ferate; 8. Alte contracte.  Pentru fiecare tip de contract este prezentat mai întâi un model și apoi în cadrul unui comentariu sunt analizate principalele clauze contractuale. Lucrarea mai cuprinde comentarea celor mai importante clauze de drept public care se regăsesc în contractele administrative. În finalul cărții este inclusă o secțiune dedicată regulilor de interpretare a clauzelor din contractele administrative, știut fiind că în practică multe aspecte litigioase sunt legate de interpretarea punerii în aplicare a diverselor clauze contractuale. Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații este o lucrare complexă adresată practicienilor dreptului administrativ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.