14 prelegeri de Drept Internațional Public. Ed. 2 | Adrian Năstase, Cristian Jura, Florian Coman

Editorul:14 prelegeri de Drept Internațional Public reprezintă o nouă abordare a materiei dreptului internațional, o nouă structură, astfel încât studenții să poată beneficia de o prezentare sistematizată a întregii materii, în doar 14 cursuri.
Lucrarea de față se adresează în primul rând studenților facultăților de drept, învățământului juridic și cercetării științifice, precum și specialiștilor, practicienilor și tuturor celor implicați sau interesați de relațiile internaționale.
Una dintre noutățile pe care le aduce acest manual este reprezentată de o casetă tehnică ce punctează evoluția tehnologică într-un anumit domeniu și normarea domeniului respectiv sau care aduce anumite clarificări, acolo unde este posibil acest lucru.

Din cuprins

  • apariţia şi evoluţia istorică a dreptului internaţional
  • izvoarele dreptului internaţional
  • principiile fundamentale ale dreptului internaţional
  • statul – subiectul principal al dreptului internaţional public
  • subiectele derivate ale dreptului internaţional public
  • regimul juridic al teritoriului în dreptul internaţional public

Puncte forte

  • grad înalt de sistematizare
  • lucrare destinată atât studenților, cât și practicienilor și celor implicați sau interesați de relațiile internaționale
  • cele mai noi reglementări legislative și de drept internațional în materie
  • ample referințe bibliografice.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.