Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ed. 2 | Ioan Adam

 Editorul:Prezenta lucrare se înfăţişează ca un instrument compact ce conţine o analiză unitară şi substanţială a tuturor instituţiilor ce se încadrează în mod specific în domeniul obligaţiilor civile, astfel cum acestea sunt structurate în Legea nr. 287/2009.
Lucrarea se înfăţişează ca o inspirată îmbinare a controversatelor chestiuni doctrinare specifice instituţiilor obligaţiilor civile, în raport de care sunt precizate soluţiile oferite de jurisprudenţă acestei problematici.
La baza elaborării acestei lucrări s-a avut în vedere aceeaşi metodă didactică, de analiză comparativă, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din 1864 la noua reglementare a Legii nr. 287/2009, astfel cum aceasta a fost pusă în aplicare prin Legea nr. 71/2011.
Dat fiind faptul că unele dintre textele legale din Codul civil în vigoare, prin conţinutul lor, reprezintă o transpunere a concepţiei doctrinare şi a practicii judiciare născute sub imperiul Codului civil din 1864, în lucrare au fost menţinute atât opiniile exprimate în literatura de specialitate, cât şi poziţia practicii judiciare care rămân de actualitate şi în noul context juridic creat prin Legea nr. 287/2009.

Din cuprins
• voinţa juridică şi limitele acesteia în contract
• corelaţia dintre forţa obligatorie a contractului şi forţa legii – intervenţia legiuitorului în contracte – teoria impreviziunii
• efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
• răspunderea civilă contractuală
• modalităţile, dinamica şi stingerea obligaţiilor
• garantarea executării obligaţiilor

Puncte forte
• analiză comparativă a materiei obligaţiilor din perspectiva actualului şi vechiului Cod civil
• evidenţierea şi analizarea sistematică a elementelor de noutate absolută identificate în fiecare instituţie ce compune materia obligaţiilor civile
• abordarea materiei obligaţiilor într-o manieră in integrum şi aproape exhaustivă”