Tratat de procedură penală. Partea generală. Vol. I | Gheorghiță Mateuț

 Editorul: ”Dupa câteva amânari succesive ale finalizarii si editarii ei, lucrarea – cu titlul de tratat de procedura penala în patru volume – are, în prezent, aptitudinea de a fi încorporat toate evolutiile doctrinei si jurisprudentei penale contemporane, precum si modificarile aduse legii fundamentale, legilor organice si a unui numar important de legi speciale cu implicatii asupra procesului penal si a procedurii penale interne, toate acestea cu multiple referinte de drept european si de drept comparat.

Dincolo de analiza si valorificarea tuturor textelor procedurale interne, lucrarea pozitioneaza procesul penal român într-un context european, locatie aleasa de autor pentru a permite comparatii cu alte sisteme procedurale, atât dintre cele apartinând sistemului romano-germanic sau nordic, cât si dintre cele apartinând sistemuluicommon law, în varianta continentala sau americana, de natura sa-i ajute atât pe teoreticienii, cât si pe practicienii români sa înteleaga evolutia cronologica sau fundamentul unor institutii procedurale, precum si ratiunile mentinerii, combinarii, optimizarii sau împrumutarii lor.

De asemenea, pornind de la premisa ca textele Conventiei Europene a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale reprezinta fagurele din a carui rigurozitate geometrica ar trebui sa-si extraga seva toate principiile unui proces penal echitabil, precum si de la ideea ca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului reprezinta „autoritatea de lucru interpretat” pentru jurisdictiile nationale, prezentul tratat propune, pe de o parte, o analiza largita a principiilor  procedurii penale române, prin trimitere la textele Conventiei, iar, pe de alta parte, îndeamna la o seriozitate mai mare a actului de justitie intern, tratatul valorificând, în continutul sau, un numar semnificativ de texte, motivari si concluzii din cuprinsul  hotarârilor CEDO, inclusiv a celor foarte recente privind România, unele nepublicate înca în Monitorul oficial.