Noul Cod penal. Comentarii pe articole | Tudorel Toader (coord.), Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crișu-Ciocîntă, Sebastian Rădulețu, Mihai Dunea

Noul Cod penal - comentarii pe articoleEditorul: “Această carte este elaborată cu scopul de a-i ajuta pe practicienii dreptului să înțeleagă și să aplice mai ușor noile reglementări, plecând de la realitățile deja cunoscute ale Codului penal de la 1968 și ale legilor speciale în materie penală. În acest sens, comentariul fiecărui articol urmăreşte, în principal, trei direcţii principale: elementele de continuitate ce sunt preluate din reglementarea anterioară, elementele ce fac diferenţa între cele două reglementări succesive şi aspectele cu ajutorul cărora poate fi determinată legea penală mai favorabilă în fiecare caz în parte. În cazul dispozițiilor noi, care nu au corespondent în legislaţia anterioară, s-a urmărit explicarea succintă a necesităţii introducerii unor astfel de prevederi şi a condiţiilor care impun aplicarea acestora.