Noul Cod penal adnotat | Voicu Pușcașu

Noul Cod penal adnotatEditorul: “Intrarea în vigoare a noului Cod penal face să devină utilă realizarea unui instrument de lucru care să aducă împreună, sub textul fiecărui articol al noului Cod, elementele esenţiale de corectă înţelegere a lui. Textul noului Cod este adnotate cu: expunerea de motive; legea de punere in aplicare; legile de executare a pedepselor, măsurilor educative și măsurilor privative sau neprivative de libertate; legislație conexă; textul corespunzător al vechiului Cod penal; doctrina de specialitate; decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem; deciziile în recursuri în interesul legii; decizii relevante de speţă ale Instanţei Supreme din perioada 1969-2013; decizii recente ale curţilor de apel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.