Dreptul internetului. Ed. 2 | Dan Cimpoeru

 Editorul: “Încă de la apariţia primei ediţii, lucrarea Dreptul internetului s-a bucurat nu numai de atenţia publicului larg, dar şi de aprecierea specialiştilor în domeniu, motiv pentru care în anul 2012 a fost premiată de Uniunea Juriştilor din România cu premiul „Iordan Gruia”. În continuare, cartea îşi menţine atractivitatea publicistică datorită instituţiilor abordate, a structurii sale şi îndeosebi a caracterului integrator specific unei discipline ştiinţifice. 

Această nouă ediţie are în vedere ultimele modificări legislative intervenite, îndeosebi impactul asupra domeniului abordat a noului Cod de procedură civilă care a intrat în vigoare la 15 februarie 2013. Spre deosebire de vechea lege, înscrisurile ca mijloace de probă au primit o amplă şi modernă reglementare în Codul de procedură civilă, aşa cum de altfel era şi firesc, şi nu în Codul civil. Pentru prima dată într-o codificare civilă, în categoria înscrisurilor sunt incluse şi „înscrisurile în formă electronică”, fapt ce dovedeşte cu prisosinţă că Internetul, ca fenomen social, a influenţat decisiv şi ireversibil nu numai societatea în general, dar şi raporturile juridice dintre oameni.”