Noul Cod de procedură civilă – comentat şi adnotat (Vol. I – art. 1-526) | Viorel Mihai Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori)

NCPC CiobanuNoul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat (Vol. I – art. 1-526), sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, președintele Comisiei de elaborare a proiectului Legii nr. 134/2010, și a domnului conf. univ. dr. Marian Nicolae, membru al aceleiași comisii, este o lucrare completă, practică și explicativă care asigură „cheia” interpretării, cunoașterii și aplicării corecte, unitare și juste a noii reglementări procesuale civile, reglementare care constituie totodată dreptul comun (ius commune) pentru orice alte materii procesuale, cum sunt procedura contenciosului constituțional, a contenciosului administrativ general, contenciosului fiscal ori contenciosului penal, după caz.

Scris de un colectiv format, în mare parte, din membrii comisiilor de elaborare a proiectului Noului Cod de procedură civilă și a proiectului legii pentru punerea în aplicare a acestuia, cu toții autori cu multă experiență și mare prestigiu profesional, primul volum, cuprinzând art. 1-526 (Titlul preliminar, Dispozițiile generale, Procedura contencioasă), oferă prima viziune analitică, integrală și integrată a noilor reguli de procedură civilă și reprezintă, indiscutabil, un instrument de lucru indispensabil pentru orice teoretician și practician al dreptului, inclusiv pentru studenții, masteranzii și doctoranzii în drept civil, procesual civil sau public, după caz.

Colectivul de autori:
Flavius-Antoniu Baias – Conf. univ. dr., Decan al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Violeta Belegante – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei;
Traian Briciu – Avocat, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Viorel Mihai Ciobanu – Avocat, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti;
Claudiu Constantin Dinu – Lect. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Bogdan Dumitrache – Executor judecatoresc, formator la Institutul National al Magistraturii;
Gheorghe Florea – Avocat, Preşedinte U.N.B.R., doctor în drept;
Maria Fodor – Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti;
Iulian Gâlcă – Avocat, membru al Baroului Alba, doctor în drept;
Decebal-Adrian Ghinoiu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei, doctor în drept;
Cristina Irimia – Judecător, Ministerul Justiţiei;
Adina Nicolae – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doctor în drept;
Marian Nicolae – Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Evelina Oprina – Judecător la Tribunalul Ilfov, Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”;
Alina Rădoi – Consilier juridic, director în Ministerul Justiţiei;
Mirela Stancu – Judecător, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti;
Anisoara Ştefănescu – Consilier juridic, Ministerul Justiţiei;
Mihaela Tăbârcă – Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Prof. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”;
Nicolae Turcu – Preşedinte al Secţiei de drept privat, Consiliul Legislativ;
Mircea Ursuţa – Avocat, Prodecan al Baroului Bihor, Lect. univ. dr., Universitatea din Oradea;
Gheorghe-Liviu Zidaru – Judecător la Tribunalul Bucureşti, doctor în drept, Formator la Institutul National al Magistraturii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.