Drept civil. Proprietatea intelectuală | Ligia Cătuna

  Editorul: “Intrarea in vigoare a Noului Cod civil a determinat o regandire si o reașezare a proprietatii  intelectuale in cadrul dreptului civil. Noile reglementari din domeniul civil au un impact direct asupra  relatiilor sociale reglementate de norma de proprietate intelectuala, fie ea de drept civil de autor, fie de  proprietate industriala. Analiza initiala a relatiilor de proprietate intelectuala este completata si intregita    prin prezentul curs din noua perspectiva a dreptului civil asupra studiului, perspectiva conferita de aparitia  Noului Cod civil.

 Lucrarea Drept civil. Proprietatea intelectuala contine referiri si la aspectele noi de ordin procesual  astfel cum apar ele reglementate in Noul Cod de procedura civila.

 Abordarea este inedita prin aceea ca proprietatea intelectuala nu mai este analizata ca ramura de drept  distincta, ci ca un domeniu al dreptului civil.

 Lucrarea Drept civil. Proprietatea intelectuala raspunde astfel necesitatii de actualizare a studiului domeniului proprietatii intelectuale prin prisma noii codificari civile impletite cu prevederile legilor speciale din domeniu.”