Inteligența artificială azi. O perspectivă a dreptului, a drepturilor omului, a eticii și nu numai. Ed. 2 | Ovidiu Predescu, Ovidiu-Roland Predescu

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu: Ray Kurzweil, în cartea <<Epoca mașinilor spirituale: când computerele depășesc inteligența umană>> din 1999, ne aduce în atenție o întrebare care în opinia sa este hotarâtoare pentru înțelegerea lumii în care trăim: <<Poate o inteligență să creeze o altă inteligență mai inteligentă decât ea însăși?>>. Cu alte cuvinte, poate inteligența omului să creeze o altă inteligență, cum ar fi inteligența artificială, mai inteligentă decât a lui?

Raspunsul nostru este DA, negreșit! Mai devreme ori mai târziu…

Ceea ce putem spune în acest moment, fără riscul de a greși, este faptul ca ne îndreptam într-un ritm amețitor către era inteligenței artificiale și a calculului cuantic, cu puține răspunsuri și multe întrebari (important este sa le punem pe cele adecvate!).

Pătrunzatoarea și impresionanta problematică a inteligenței artificiale are implicații semnificative și de ordin juridic care vizează dreptul pozitiv actual, surprins parcă de rapiditatea și mizele noilor tehnologii. Atari evoluții determină o redimensionare a întregului sistem juridic, precum și o dezvoltare a dreptului pozitiv.

Așa fiind, este de dorit ca inteligența artificială să aducă avantaje omului, creatorul ei, și nu să se întoarcă împotriva lui, un rol însemnat în atingerea acestui obiectiv avându-l Dreptul.”