Studii de drept european și de drept românesc | Marin Voicu

Andrei Săvescu: „Această lucrare aduce în lumina tiparului analizele recente ale unuia dintre cei mai profunzi gânditori din lumea juridică, profesorul Marin Voicu.

Textele publicate excelează nu doar prin profunzime, ci se remarcă și prin temele abordate. În mod obișnuit, juriștii se ocupă de chestiuni punctuale, încearcă să deslușească voința legiuitorului, să clarifice ideile acestiua, când legiuitorul însuși nu izbutește să fie suficient de clar. Studiile profesorului Marin Voicu sunt altfel: abordări juridice ale unor idei-cheie, esențiale pentru funcționarea societății.

Dacă aș avea eu putere să stabilesc obligații pentru juriști, studiile profesorului Marin Voicu din acest volum ar fi lecturi obligatorii.”