Parlamentul României în jurisprudența Curții Constituționale (Vol. I + II) | Marian Enache, Ştefan Deaconu, Varga Attila

Editura: “În cadrul democrațiilor constituționale autentice, instituția Parlamentului și parlamentarismul – ca un concept fundamental și un mod de organizare statală a puterii – rămân piatra de temelie a democrației, condiția de bază a funcționalității statului de drept și garanția primordială pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Parlamentul reprezintă o „veritabilă arenă” pentru dezbateri, dispute publice, într-un mod transparent și competitiv pentru luarea deciziilor, exercitând astfel, potrivit unor proceduri, reguli și cutume democratice, puterea politică și puterea legiuitoare a statului.

Lucrarea analizează instituția Parlamentului în mod structurat, punând la dispoziție un material doctrinar amplu, privit din dublă perspectivă: teoretică și practică – prin aducerea în prim-plan a jurisprudenței relevante. Cartea se adresează specialiștilor dreptului, studenților, teoreticienilor, dar și celor din afara domeniului, care doresc să se documenteze despre subiectul tratat.”

Din cuprins
– Parlamentul României – organ reprezentativ suprem și unică autoritate legiuitoare a țării
– Funcțiile Parlamentului
– Controlul parlamentar
– Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia organizării și funcționării Parlamentului
– Decizii relevante ale Curții Constituționale în materia legiferării

Puncte forte
– Lucrarea cuprinde o prezentare exhaustivă a instituției Parlamentului
– Noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea acestora este făcută într-un stil clar și logic
– Materialul jurisprudențial este consistent și relevant, eficientizând înțelegerea teoriei
– Structură aptă de a face lucrarea inteligibilă și ușor de parcurs
– Index jurisprudențial detaliat