Admiterea în notariat. Culegere de subiecte cu explicații ale variantelor de răspuns | Carmen Nicoleta Bărbieru, Diana-Geanina Ionaș

Editura: „Lucrarea de fața cuprinde subiectele date la concursurile pentru dobandirea calitații de notar stagiar organizate in perioada 2019-2022, variantele corecte de raspuns, precum și explicații detaliate formulate pentru fiecare varianta de raspuns.

La elaborarea raspunsurilor au fost avute in vedere legislația relevanta in materie, modificarile legislative intervenite, soluționarile contestațiilor la baremul de notare, jurisprudența in domeniu și opiniile exprimate in literatura de specialitate.

Lucrarea reprezinta un instrument util in procesul de studiu și invațare și poate contribui in mod semnificativ la pregatirea și autoevaluarea:

– candidaților care se pregatesc pentru concursul de dobandire a calitații de notar stagiar;

– studenților de la licența și master in pregatirea unor materii care trateaza dreptul civil, dreptul procesual civil și activitatea notariala.”