Răspunderea penală pentru malpraxis medical | Irina Kuglay

„Multă vreme culpa medicală a reprezentat aproape un „tabu” pentru practica penală autohtonă, ghidată parcă de celebrele zicători din folclorul urban: „operația a reușit, pacientul a murit” și „mortul este întotdeauna de vină”. Deși greșelile profesioniștilor în domeniu existau, tendința era aceea de a le subsuma riscului inerent actului medical. În ultimii ani, însă, această tendință s-a estompat, practica judiciară în materie penală înregistrând din ce în ce mai multe cauze având ca obiect culpa medicală.

Obiectivul principal al prezentei lucrări este tocmai acela de a oferi atât o bază teoretică pentru înțelegerea fenomenului infracțional în domeniu, cât și o metodologie aplicabilă în investigarea concretă a cazurilor de culpă medicală.

Atuul principal al lucrării, din perspectiva caracterului original, este reprezentat de stabilirea unei metodologii clare, aplicabilă în soluționarea concretă a cauzelor privind culpa medicală. În debutul lucrării, autoarea și-a exprimat dorința ca: „această carte să fie foarte aplicată, să poată folosi în practica judiciară”. Eu sunt convins că a reușit.”

Prof. univ. dr. Valerian Cioclei