Elemente de contencios constituțional | Silviu-Gabriel Barbu, Andrei Muraru, Valentina Bărbățeanu

Editorul: ”Disciplina Contencios constituțional s-a impus treptat, ca urmare a creșterii substanțiale și constante a rolului Curții Constituționale, prin contribuția pe care aceasta a avut-o în consolidarea tinerei democrații românești, începând din anul 1992, în care și-a început activitatea, și pe care continuă să și-o aducă și în momentul actual la dezvoltarea standardelor democratice. Instanța de contencios constituțional din România este considerată un actor public esențial pentru apărarea valorilor statului de drept, pentru protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului și pentru asigurarea democrației constituționale.
Cursul intitulat „Elemente de contencios constituţional” dezvoltă planul de învăţământ al facultăţilor de drept, sprijinind menirea acestora de a pregăti juriştii la nivelul cerinţelor contemporane, prin punerea la dispoziția studenților a unora dintre cele mai importante noţiuni şi concepte referitoare la acest domeniu juridic.
Prezenta lucrare abordează contenciosul constituțional dintr-o dublă perspectivă, îmbinând partea teoretică și cea practică, ilustrând problematica analizată cu o multitudine de exemple din jurisprudența recentă a Curții Constituționale și are rolul de a familiariza studenții cu organizarea și competențele instanței de control constituțional, precum și cu unele evoluții jurisprudențiale.”