Drept constituțional. Ed. 4 | Ștefan Deaconu

 Editorul: Despre lucrare: Ediția de față a cursului de Drept constituțional reprezintă o sursă importantă de informație pentru cei interesați de fenomenul constituționalismului și instituțiile constituționale, în ansamblu.
Prof. univ. dr. Ioan Muraru despre lucrare: „Domnul Ştefan Deaconu a realizat un curs de drept constituţional cu reale calităţi ştiinţifice şi didactice. Efortul elaborării acestui curs trebuie apreciat în mod deosebit, deoarece o asemenea lucrare presupune o muncă dificilă de documentare şi de construcţie ştiinţifică într-o ramură dinamică a dreptului, unde explicaţiile presupun un grad foarte ridicat de abstractizare.
Elaborarea unui curs de drept constituţional implică nu numai informare, analiză şi construcţie, ci şi o mare putere de înţelegere a fenomenului constituţional, de identificare a problemelor reale, de păstrare a unui echilibru între ştiinţă şi politică, fiind cunoscut că tratarea problemelor fundamentale ale dreptului poate uşor să alunece în politică, ba chiar în politicianism.
Dacă statul şi dreptul sunt instrumente de realizare a politicii, juridicizarea politicii implică un amplu efort ştiinţific, efort ce presupune o mare experienţă didactică, ştiinţifică şi practică, iar cursul de faţă se ridică la nivelul acestor exigenţe. Impresionează în mod deosebit conţinutul de idei, limbajul juridic utilizat, logica expunerii şi claritatea textului. Acestea facilitează receptarea problemelor din domeniu.
Suntem deci, în prezenţa unei cărţi de foarte înalt nivel ştiinţific, care se adresează, cu prioritate, studenţilor începători în ştiinţele juridice, dar care poate fi la fel de utilă, atât cercetătorilor, cât şi practicienilor din domeniul dreptului”.

Despre Ediţia 4

Necesitatea unei noi ediții a cursului a fost impusă de evoluția legislației în domeniu și de acumulările doctrinare.

Din cuprins

 • conținutul lucrării este realizat și structurat respectând standardele europene privind învățarea: obiective de învățare, rezumat și bibliografie prezentate distinct în fiecare capitol;
 • dreptul constituţional – ramură principală a dreptului;
 • izvoarele dreptului constituţional şi raporturile de drept constituţional;
 • teoria constituţiei;
 • supremaţia constituţiei;
 • dezvoltarea constituţională a României;
 • constituţionalizarea dreptului;
 • cetăţenia română;
 • condiţiile de dobândire, păstrare şi pierdere a cetăţeniei române;
 • drepturile şi libertăţile fundamentale;
 • îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.

Puncte forte

 • toate instituțiile juridice ale dreptului constituțional sunt examinate și analizate în contextul jurisprudenței jurisdicțiilor constituționale române și ale altor state;
 • abordare interdisciplinară cu referiri la științele de ramură;
 • noțiunile explicate sunt ușor de asimilat, iar prezentarea temelor este făcută într-un stil clar și logic;
 • ample referințe bibliografice la finalul fiecărui capitol.

Recomandare
Pentru o analiză completă a problematicii în domeniul dreptului constituțional recomandăm consultarea cursului împreună cu Constituția României. Comentariu pe articole. Ediția 2.

Despre autor

Ștefan Deaconu este profesor univ. dr. şi îndrumător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; avocat în Baroul Bucureşti; arbitru și președinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.”